Безнеңтурында

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory05

Чжэцзян Хайнинг җитештерү базасы

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory04

Чанчжоу Лиян җитештерү базасы

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory03

Чжэцзян Жушан җитештерү базасы

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory02

angз нсу Тайчан җитештерү базасы

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory01

Шанхай җитештерү базасы

开云平台网站登录入口官网网址1997 -нJwellчеелдаоешкан,КытайПластмассМашиналарИндустриясеАссоциациясевиц——перезидентыбүлеге,пластикэкструзияҗиһазлары,химикҗепселәйләнүчеҗиһазҗитештерүчеләрнеңтулыкомплекты,Jwellкомпаниясенеңҗитештерүбазаларыякынча700年,0000年квадратметрныбилиһәм7өлештәнтора,алар7өлештәнтора。Шанхайның霁зядинрайонындаурнашкан,андакомпаниянеңтөпофисыурнашкан,ЧжэцзянпровинциясенеңХайнингһәмЖушаншәһәре,ТайкангшәһәреһәмangзянсуөлкәсенеңЛянгшәһәре,ГуандунпровинциясенеңФошаншәһәреһәмТаиланд。,компаниядә26профессиональкомпанияһәмтугыззуркомпаниябар。——зуркүләмлеалтынэшкәртүзаводларыһәмөчҗылылыкэшкәртүнитридзаводы,елсаен3000 +(комплект)югарыкласслыпластикэкструзияҗитештерүлинияләреһәмбашкатулыҗиһазларҗыелмасы,120дәнартыкилдәһәмтөбәктәмаркетинг。

ДжуэллныңюгарысыйфатлыRһәмDкомандасыһәммеханикһәмэлектртапшыруинженерларыныңтәҗрибәлекомандасы,шулайукалдынгыэшкәртүбазасыһәмСтандартАссамблеяостаханәсебар。

Эшкуарлык рухы: ар р р р р, ныклык һәм яңалык

Корпоративмиссия:
Тырышхезмәткәһәминновациягәбуйсын,клиенттәҗрибәсенәигътибарит。
Экструзия җиһазларының лобал ко- ко лб н төзү。

7

Производствобазасы

26

Аныңхуҗасы

120 +Илләр

Бизнесныяктырту

3000 +

Еллыкчыгару

3000

Компанияхезмәткәре

Техниккөч

ed8ec0f7251e64b0

Тикшеренүтөркеме

Компаниянең 3000 нән артык хезмәткәре бар
480 дән артык техник менеджер
研发инженерлары, 300 дән артык ке е
Тикшеренү——тикшеренүтөркемебайтәҗрибәгәһәмюгарысыйфатлы

a7f59f3d17faaeb9

Эшкәртүсыйфаты

Тугыз с е метал эшкәртү заводы
Өч җылылык эшкәртү нитридинг заводы
1000 + Халыкара алдынгы эшкәртү җиһазлары

866年cd136dba0445a

Сәнгатьхаләте

30 елдан артык тармак тәҗрибәсе
400 дән артык милли патен и
Ун югары технологияле кооператив п пе дп п и ти
1000年дәнартыкхалыкараберенчеклассэшкәртүҗиһазлары

8 a5baa934ff3610d

Сыйфатышанычлыгы

ISO 9001: 2015һәмCEсертификатыныңсыйфатбеләнидарәитүсистемасы
Безүзебезнеңпродуктларныңсыйфатынһәмкөйләүчесенконтрольдәтотуөчен,Шанхай金зиньвейурнаштырусервискомпаниясенбулдырдык。

b21885927110b25

Базартану

Дәүләтнеңтиешлебүлекләретарафыннанберничәпродуктбүләкләнде
Экструзия өлкәсендә алдынгы к р
Аның базар өлеше илдә һәм и и и илдә иң югары

Партнерлар

Partners1
Partners2
Partners3
Partners4
Partners5
Partners6
Partners67
Partners8
Partners9
Partners10
Partners11
Partners12
Partners13
Partners14
Partners15
Partners16
Partners17
Partners18
Partners19
Partners20
logo-21
logo-22
logo-23
logo-24

Baidu
map