page-banner
开云平台网站登录入口官网网址1997年Jwellஇல்நிறுவப்பட்டது,சீனாபிளாஸ்டிக்இயந்திரத்தொழில்சங்கத்தின்துணைத்தலைவர்அலகு,பிளாஸ்டிக்எக்ஸ்ட்ரூஷன்உபகரணங்கள்,இரசாயனஇழைநூற்புஉபகரணங்கள்உற்பத்தியாளர்களின்முழுமையானதொகுப்புகள்。

தாள் மற்றும் தட்டு வெளியேற்றும் இயந்திரம்

 • PVC复合地板皮革挤出机开云体育手机登录入口官网下载

  PVC கலவை தரை தோல் வெளியேற்றும் இயந்திரம்

  PVCதரைதோல்என்பதுஒருபுதியவகைதரைப்பொருள்ஆகும்,இதுமென்மை,நெகிழ்ச்சி,வசதியானகால்உணர்வுமற்றும்சிலவெப்பம்மற்றும்ஒலிகாப்புஆகியவற்றால்வகைப்படுத்தப்படுகிறது;வளமானமேற்பரப்புஅமைப்புமற்றும்மற்றசுருள்பொருட்களைவிடசிறந்தஅலங்காரவிளைவு;மேற்பரப்பின்கறைஎதிர்ப்புமோசமாகஉள்ளது,ஆனால்கீறல்எதிர்ப்புநல்லது;இதுநல்லதட்டையானதுமற்றும்பிசின்இல்லாமல்பிளாட்தரைதளத்தில்நேரடியாகஅமைக்கப்படலாம்;மோசமானதொய்வுஎதிர்ப்புமற்றும்இயந்திரசேதத்திற்குபாதிக்கப்படக்கூடியது;சிகரெட் துண்டுகளுக்கு எதிர்ப்பு இல்லை;சிறந்த உடைகள் எதிர்ப்பு。மற்றமரத்தளங்களோடுஒப்பிடும்போது,கல்தளம்பின்வரும்நன்மைகளைக்கொண்டுள்ளது。

 • PE特宽土工膜/防水片材挤出生产线

  PEகூடுதல்அகலஜியோமெம்பிரேன்/நீர்ப்புகாதாள்எக்ஸ்ட்ரூஷன்லைன்

  நீர்ப்புகாமற்றும்ஜியோமெம்பிரேன்தொழில்துறையின்சிறப்புகோரிக்கையைகுறிப்பிட்டு,JWELLகு开云平台网站登录入口官网网址றைந்தவெட்டுமற்றும்ஆற்றல்நுகர்வுகொண்டஅதிகதிறன்கொண்டஎக்ஸ்ட்ரூஷன்லைனைஅறிமுகப்படுத்தியது。

 • 双螺杆节能型PET/PLA板材生产线

  இரட்டைதிருகுஆற்றல்சேமிப்புவகைPET / PLAதாள்வரி

  开云平台网站登录入口官网网址JWELLஆனது宠物தாளுக்கானஇணையானட்வின்ஸ்க்ரூஎக்ஸ்ட்ரூஷன்லைனைஉருவாக்குகிறது,இந்தவரியானதுவாயுவைநீக்கும்அமைப்புடன்பொருத்தப்பட்டுள்ளது,மேலும்உலர்த்துதல்மற்றும்படிகமாக்குதல்அலகுதேவையில்லை。வெளியேற்றக்கோடுகுறைந்தஆற்றல்நுகர்வு,எளியஉற்பத்திசெயல்முறைமற்றும்எளிதானபராமரிப்புஆகியவற்றின்பண்புகளைக்கொண்டுள்ளது。

 • PVC透明片材和硬质片材挤出生产线

  PVCவெளிப்படையானதாள்மற்றும்திடமானதாள்எக்ஸ்ட்ரூஷன்லைன்

  PVCவெளிப்படையானதாள்தீ——எதிர்ப்பு,உயர்தரம்,குறைந்தவிலை,அதிகவெளிப்படையான,நல்லமேற்பரப்பு,எந்தஇடமும்இல்லை,குறைந்தநீர்அலை,அதிகவேலைநிறுத்தஎதிர்ப்பு,அச்சிடஎளிதானதுமற்றும்பலநன்மைகளைக்கொண்டுள்ளது。

 • PVC装饰板材挤出机开云体育手机登录入口官网下载

  PVC அலங்கார தாள் எக்ஸ்ட்ரூஷன் மெஷின்

  தயாரிப்புபயன்பாடு:ஹோட்டல்,உணவகம்,அலுவலகம்,வில்லாவின்உள்சுவர்,சமையலறை,கழிப்பறைஆகியவற்றில்அலங்காரம்மற்றும்அதைபயன்படுத்தலாம்அல்லதுவெளிப்புறசுவர்அலங்காரம்,செல்லிங்,மேஜைதுணி,தரைமற்றும்பல。

 • PP、EVA、EVOH、PS、PE多层片材共挤生产线

  PP、EVA、EVOH、PSமற்றும்PEமல்டி——லேயர்ஷீட்கோ——எக்ஸ்ட்ரூஷன்லைன்

  தயாரிப்புகள்மீதானசந்தையின்உயர்கோரிக்கையைப்பூர்த்திசெய்ய,ஐந்துஅடுக்குசமச்சீர்விநியோகம்மற்றும்ஏழுஅடுக்குசமச்சீரற்றவிநியோகம்ஆகியவற்றின்மேம்பட்டதொழில்நுட்பத்தைஷாங்காய்JWELLஉருவாக்குகிறது,开云平台网站登录入口官网网址இதுதாள்களைசிறந்ததடைசெயல்திறன்கொண்டதாகஆக்குகிறது。

 • PP/PS热成型片材、PP文具片材挤出生产线

  பிபி/பிஎஸ்தெர்மோஃபார்மிங்தாள்,பிபிஸ்டேஷனரிஷீட்எக்ஸ்ட்ரூஷன்லைன்

  பிபி/பிஎஸ்ஷீட்எக்ஸ்ட்ரூஷன்லைன்என்பதுJWELL开云平台网站登录入口官网网址வழங்கும்தாள்வரிகளில்ஒருவகையானஎளியமற்றும்நிலையானஇயந்திரமாகும்,இந்தவரிஅதிகதிறன்,நல்லபிளாஸ்டிக்மயமாக்கல்,எளிதானசெயல்பாடுமற்றும்நிலையானஇயங்கும்நன்மைகளைக்கொண்டுள்ளது。

 • PP、钙粉环保板材挤出生产线

  பிபிமற்றும்கால்சியம்பவுடர்சுற்றுச்சூழல்பாதுகாப்புதாள்எக்ஸ்ட்ரூஷன்லைன்

  இந்தவரிJw开云平台网站登录入口官网网址ellசமீபத்தியவடிவமைக்கப்பட்டPP +碳酸钙வென்ட்ஸ்க்ரூமற்றும்PLCகணினிகட்டுப்படுத்தும்சாதனம்மற்றும்தானாகதடிமன்கண்டறிதல்சாதனம்ஆகியவற்றைஏற்றுக்கொள்கிறது。நல்லஇயற்பியல்பண்புகள்மற்றும்மேலும்செயலாக்கதிறன்களைபெற。

 • PET/PLA单层和多层板材挤出生产线

  PET / PLAஒற்றைஅடுக்குமற்றும்மல்டி——லேயர்ஷீட்எக்ஸ்ட்ரூஷன்லைன்

  人民解放军、APET、PETG、CPETஒற்றைஅடுக்குஅல்லதுபலஅடுக்குதாள்வெளியேற்றும்இயந்திரம்,இதுசீனாவில்முதிர்ச்சியடைந்ததொழில்நுட்பம்மற்றும்ஸ்திரத்தன்மைகொண்டமிகவும்மேம்பட்டஉற்பத்திவரிகளில்ஒன்றாகும்。மற்றஅதேவகையானஉபகரணங்களுடன்ஒப்பிடுகையில்,இதுஒட்டுமொத்தசெயல்திறனில்30%அதிகமாகும்。

 • PVC防水板材挤出生产线

  PVC நீர்ப்புகா தாள் எக்ஸ்ட்ரூஷன் லைன்

  PVCநீர்ப்புகாசுருள்பொருள்என்பதுஒருபாலிமர்சுருள்பொருள்ஆகும்,இதுஇரட்டைபக்கPVCபிளாஸ்டிக்அடுக்கைநடுத்தரபாலியஸ்டர்விறைப்பானுடன்ஒருசிறப்புவெளியேற்றபூச்சுசெயல்முறைமூலம்இணைப்பதன்மூலம்உருவாகிறது。மேம்பட்டஃபார்முலாமற்றும்பாலியஸ்டர்ஃபைபர்துணியுடன்கூடியPVCபிளாஸ்டிக்லேயரின்கலவையானதுகண்ணிஅமைப்புடன்கூடியசுருள்சிறந்தபரிமாணநிலைப்புத்தன்மைமற்றும்வெப்பவிரிவாக்கத்தின்குறைந்தகுணகம்ஆகியவற்றைக்கொண்டுள்ளது。இயற்கைசூழலுக்குநேரடியாகவெளிப்படும்சுருள்பொருட்களின்நீண்டகாலசெயல்திறனைமேம்படுத்தவும்。கட்டுமானமுறை:வெல்டின்விளைவைஉறுதிப்படுத்தசூடானகாற்றுவெல்டிங்。

 • TPO+PP泡沫复合板材生产线

  Tpo + pp நுரை கலவை தாள் உற்பத்தி வரி

  ஒருபிளாஸ்டிக்வெளியேற்றும்இயந்திரத்தின்முக்கியஇயந்திரம்ஒருஎக்ஸ்ட்ரூடர்ஆகும்,இதுஒருவெளியேற்றஅமைப்பு,ஒருபரிமாற்றஅமைப்புமற்றும்ஒருவெப்பமூட்டும்மற்றும்குளிரூட்டும்அமைப்புஆகியவற்றைக்கொண்டுள்ளது。

 • PC PMMA光学板材挤出生产线

  பிசி பிஎம்எம்ஏ ஆப்டிக் ஷீட் எக்ஸ்ட்ரூஷன் லைன்

  PC / PMMAஆப்டிகல்ஷீட்எக்ஸ்ட்ரூஷன்லைன்சந்தையின்தேவைகளைப்பூர்த்திசெய்ய,JWELLசப开云平台网站登录入口官网网址்ளைவாடிக்கையாளர்PC PMMAஆப்டிகல்ஷீட்எக்ஸ்ட்ரூஷன்லைன்கள்மேம்பட்டதொழில்நுட்பத்துடன்,மூலப்பொருள்,துல்லியமானமெல்ட்பம்ப்சிஸ்டம்மற்றும்டி——டை,ஆகியவற்றின்வேதியியல்பண்புகளின்படிதிருகுகள்சிறப்பாகவடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன。இதுவெளியேற்றம்உருகுவதைசமமாகவும்நிலையானதாகவும்இருக்கும்மற்றும்தாள்சிறந்தஆப்டிகல்செயல்திறனைக்கொண்டுள்ளது。

1 2 3. 4 அடுத்து> >> பக்கம்1/4
Baidu
map