Онама

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory05

Зхејианг Хаининг произ з одна ба а

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory04

Цхангзхоу Лиианг произ з одна ба а

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory03

Зхејианг Зхоусхан произ з одна ба а

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory02

Јиангсу Таицанг произ з одна ба а

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory01

Производна база у Шангају

Јвелл。године,јединицапотпредседникаКинескеасоцијацијезаиндустријупластичнихмашина,опремазаекструзијупластике,комплетнисетовипроизвођачаопремезапредењехемијскихвлакана,производнебазекомпанијеЈвеллпокривајуок700.000ковадратнихметараисастојесеод7делова,којисулоцирануокругуЈиадингуШангају、гдесеналазиседиштекомпаније,ХаинингиЗхоусханградпровинцијеЗхејианг,градТаицангиградЛииангпровинцијеЈиангсу、градФосханупровинцијиГуангдонгиТајланд。,компанијаим26парофесионалнихкомпанијаидеветвеликих——постројењазапрерадузлатаитрипостројењазанитрирањетермичкеобраде,сагодишњомпроизводњомод3000 +(комплета)комплетависококвалитетнихлинијазаекструзијупластикеидругихкомплетнихкомплетаопреме,маркетингувишеод120земаљаирегиона。

Јвеллимависококвалитетнитимзаистраживањеиразвојиискусантиммашинскихиелектричнихинжењеразапуштањеурад,каоинапреднумашинскубазуирадионицузастандарднумонтажу。

Предузетничкидух:напоранрад,упорностииновативност

корпоративнамисија:
Придржавајтесенапорноградаииновација,фокусирајтесенакорисничкоискуство。
Изградитеинтелигентниглобалниеколанацопремезаекструзију。

7

Производнабаза

26

Компанија ко се а а а поседу се

120 +Земље

Покривеностпословања

3000 +

Годишњапроизводња

3000

Запосленикомпаније

Техничкаснага

ed8ec0f7251e64b0

Тим за истраживање а а аз з о о и

Компанија има а и и е од 3000 запослени
Више од 480 техничких мена
Инжењери истраживања м а аз з о о ко о о о о о
Тимзаистраживањеиразвојимабогатоискуствоивисокквалитет

a7f59f3d17faaeb9

Капацитетобраде

Девет велик ки о постро с е и а а а прераду метал с ел а
Три постро ос е и а а нит т ира а т и ира а с с ми и и к об а а
1000 + Међународна напредна опрема за об ад

866年cd136dba0445a

Последња реч технологије

Више од 30 в одина искуст ст а у инд о ст ис
Преко 400 на а, ионалн
Десет високотехнолошких задружних п е едузе р а
Вишеод1.000међународнепрвокласнеопремезаобраду

8 a5baa934ff3610d

Доказ ок ка литету

СистемуправљањаквалитетомИСО9001:2015иЦЕсертификат
ОсновалисмокомпанијуСхангхаиЈинвеиИнсталлатионСервицезанадгледањеиуправљањеквалитетомиподешавањемнашихпроизвода

b21885927110b25

Препознавање на тржишту

Одређенибројпроизводанаграђенјеодстраненадлежнихдржавнихслужби
Водећа и и и и и и и у о област т екст и и и и
Његовудеонатржиштујемеђунајвећимауземљиииностранству

Партнери

Partners1
Partners2
Partners3
Partners4
Partners5
Partners6
Partners67
Partners8
Partners9
Partners10
Partners11
Partners12
Partners13
Partners14
Partners15
Partners16
Partners17
Partners18
Partners19
Partners20
logo-21
logo-22
logo-23
logo-24

Baidu
map