Биднийтухай

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory05

Жэжян Хайнинг үйлдвэрлэлийн бааз

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory04

Чанжоу Лиянгийн үйлдвэрлэлийн бааз

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory03

Жэжян Жоушань үйлдвэрлэлийн бааз

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory02

江苏太仓үйлдвэрлэлийн бааз

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory01

Шанхайн үйлдвэрлэлийн бааз

开云平台网站登录入口官网网址1997年Jwellньондбайгуулагдсан,Хятадынхуванцармашинүйлдвэрлэлийнхолбооныдэдерөнхийлөгчийннэгж,хуванцаршахахтөхөөрөмж,химийншилэнээрэхижбүрэнтоногтөхөөрөмжүйлдвэрлэгч,Jwellкомпанийнүйлдвэрлэлийнбаазууднь700年,0000年хавтгайдөрвөлжинметрталбайгэзэлдэгбөгөөд7хэсгээсбүрддэг。КомпанийнтөвоффисбайрладагШанхайхотынЖиадиндүүрэгт,ЖэжянмужийнХайнин,Жоушаньхот,ЖянсумужийнТайканхот,Лиянхот,ГуандунмужийнФошанхот,Тайландадбайрладаг。Тускомпанинь26мэргэжлийнкомпани,есөнтомкомпанитай。Жилд3000гаруй(ижбүрдэл)өндөрзэрэглэлийнхуванцаршахмалүйлдвэрлэлийншугамболонбусадижбүрэнтоногтөхөөрөмжбүхийалтболовсруулахүйлдвэр,дулааныболовсруулалтхийхгурванүйлдвэр,120гаруйулсорон,бүснутагтборлуулдаг。

开云平台网站登录入口官网网址JwellньөндөрчанартайR和Dбаг,механикболонцахилгаанашиглалтынинженерүүдийнтуршлагатайбаг,түүнчлэндэвшилтэтболовсруулалтынбааз,стандартугсралтынцехтэй。

Бизнесийнсүнс:шаргуухөдөлмөр,тууштайбайдал,шинийгсанаачлагч

Байгууллагын эрхэм зо и ил о:
Шаргуухөдөлмөр,шинэчлэлийгбаримталж,хэрэглэгчийнтуршлагаданхаарлаахандуулаарай。
Экструзынтоногтөхөөрөмжийндэлхийнухаалагэкосүлжээгбийболго。

7

Үйлдвэрлэлийнбааз

26

Үүнийг эзэмшдэг ком а ан

120 +Улсорнууд

Бизнесийн хамрах хүрээ

3000 +

Жилийнгарц

3000

Компанийнажилтан

Техникийн хүч и ад л

ed8ec0f7251e64b0

研发баг

Тус компа ан ан 3000 к а ан к ажилтантай
480 техникийн менежер
研发инженерүүд, 300 а а у у к хүн
研发баг н баялаг т──- - - ла а ат──- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a7f59f3d17faaeb9

Боловсруулах хүчин и ад л

Металл боло ловс с ула а н есөн том үйлдвэр
Гурван дулааны боло ловс уулал азотжуулах үйлдвэр
1000 +Олонулсындэвшилтэтболовсруулахтоногтөхөөрөмж

866年cd136dba0445a

Орчин үеийн ба а а

Салбарын 30 ' ' а а у у у жилийн ' ' та а а ' ' ' ат ' '
400 па а н у у у үндэсний па атен н
Өндөр технологийн а а ан хоршоо аж ахуйн нэгж
1000年гаруйолонулсыннэгдүгээрзэрэглэлийнболовсруулахтоногтөхөөрөмж

8 a5baa934ff3610d

Чанарынбаталгаа

ISO 9001:2015чанарынудирдлагынтогтолцоо,CEгэрчилгээтэй
БидШанхайнЖинвэйсуурилуулахүйлчилгээнийкомпанийгбайгуулж,бүтээгдэхүүнийхээчанар,тохируулагчийгхянаж,удирданчиглүүлсэн。

b21885927110b25

Зах зээлийг хүлээн зөвшөөрөх

Улсынхолбогдохгазруудаасхэдхэдэнбүтээгдэхүүншагнагдсан
Экструзын салба а а тэргүүлэгч
Түүнийзахзээлдэзлэххувьньдотоодболонгадаададхамгийнөндөрүзүүлэлтюм

Түншүүд

Partners1
Partners2
Partners3
Partners4
Partners5
Partners6
Partners67
Partners8
Partners9
Partners10
Partners11
Partners12
Partners13
Partners14
Partners15
Partners16
Partners17
Partners18
Partners19
Partners20
logo-21
logo-22
logo-23
logo-24

Baidu
map