page-banner
开云平台网站登录入口官网网址1997年Jwellжылықұрылды,Қытайпластикалықмашинажасауөнеркәсібіқауымдастығыныңвиц——перезидентібөлімшесі、пластикалықэкструзияжабдықтары,химиялықталшықтардыиіружабдықтарыөндірушілерініңжиынтықтары。

Оптикалық дисп пле т парағы кс ст узи и машинасы

  • PC PMMA光学板材挤出生产线

    PC pmma оптикалық парағының кс ст узи и сызығы

    PC / PMMAоптикалықпарақэкструзияжелісіНарықталаптарынқанағаттандыруүшінJWELLтұ开云平台网站登录入口官网网址тынушығаPC PMMAоптикалықпарақэкструзияжелілерінозықтехнологияменжеткізеді,бұрандаларшикізаттыңреологиялыққасиетіне,дәлбалқымасорғыжүйесінежәнеT -матрицағасәйкесарнайыәзірленген,бұлэкструзиябалқымасынбіркелкіжәнетұрақтыетедіжәнепарақтамашаоптикалықөнімділіккеие。

Baidu
map