અમારાવિશે

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory05

浙江海宁ઉત્પાદનઆધાર

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory04

常州溧阳ઉત્પાદનઆધાર

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory03

浙江舟山ઉત્પાદનઆધાર

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory02

江苏太仓ઉત્પાદનઆધાર

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory01

શાંઘાઈઉત્પાદનઆધાર

જ્વેલનીસ્થાપના1997માંકરવામાંઆવીહતી,ચાઇનાપ્લાસ્ટિકમશીનરીઇન્ડસ્ટ્રીએસોસિએશનનાવાઇસપ્રેસિડેન્ટયુનિટ,પ્લાસ્ટિકએક્સટ્રુઝનઇક્વિપમેન્ટ,રાસાયણિકફાઇબરસ્પિનિંગસાધનોઉત્પાદકોનાસંપૂર્ણસેટ,જ્વેલકંપનીનાઉત્પાદનપાયાલગભગ700年,0000年ચોરસમીટરનેઆવરીલેછેઅનેતેમાં7ભાગોનોસમાવેશથાયછે,જેછે。શાંઘાઈનાજિયાડિંગજિલ્લામાંસ્થિતછેજ્યાંકંપનીનીમુખ્યકચેરી,ઝેજિયાંગપ્રાંતનાહેનિંગઅનેઝુશાનશહેર,જિઆંગસુપ્રાંતનુંતાઈકાંગશહેરઅનેલિયાંગશહેર,ગુઆંગડોંગપ્રાંતનુંફોશાનશહેરઅનેથાઈલેન્ડસ્થિતછે。,કંપનીપાસે26વ્યાવસાયિકકંપનીઓઅનેનવમોટીકંપનીઓછે。——સ્કેલગોલ્ડપ્રોસેસિંગપ્લાન્ટ્સઅનેત્રણહીટટ્રીટમેન્ટનાઈટ્રિડિંગપ્લાન્ટ્સ,જેનુંવાર્ષિકઆઉટપુટ3000 +(સેટ્સ)ઉચ્ચ——ગ્રેડપ્લાસ્ટિકએક્સટ્રુઝનપ્રોડક્શનલાઇનનાસેટઅનેસાધનોનાઅન્યસંપૂર્ણસેટ,120થીવધુદેશોઅનેપ્રદેશોમાંમાર્કેટિંગ。

જવેલપાસેઉચ્ચ——ગુણવત્તાવાળીઆરઅનેડીટીમઅનેમિકેનિકલઅનેઇલેક્ટ્રિકલકમિશનિંગએન્જિનિયર્સનીઅનુભવીટીમતેમજઅદ્યતનમશીનિંગબેઝઅનેસ્ટાન્ડર્ડએસેમ્બલીવર્કશોપછે。

ઉદ્યોગસાહસિકભાવના:સખતમહેનત,દ્રઢતાઅનેનવીનતા

કોર્પોરેટમિશન:
સખતમહેનતઅનેનવીનતાનેવળગીરહો,ગ્રાહકનાઅનુભવપરધ્યાનઆપો。
એક્સટ્રુઝનસાધનોનીબુદ્ધિશાળીવૈશ્વિકઇકો——ચેનબનાવો。

7

ઉત્પાદનઆધાર

26

જેકંપનીતેનીમાલિકીધરાવેછે

120 +દેશો

બિઝનેસકવરેજ

3000 +

વાર્ષિકઆઉટપુટ

3000

કંપનીકર્મચારી

ટેકનિકલસ્ટ્રેન્થ

ed8ec0f7251e64b0

આરએન્ડડીટીમ

કંપનીમાં3000થીવધુકર્મચારીઓછે
480થીવધુતકનીકીમેનેજરો
આરએન્ડડીએન્જિનિયરો,300થીવધુલોકો
આરએન્ડડીટીમસમૃદ્ધઅનુભવઅનેઉચ્ચગુણવત્તાધરાવેછે

a7f59f3d17faaeb9

પ્રક્રિયાક્ષમતા

નવમોટામેટલપ્રોસેસિંગપ્લાન્ટ
ત્રણહીટટ્રીટમેન્ટનાઇટ્રાઇડિંગપ્લાન્ટ્સ
1000 +ઇન્ટરનેશનલએડવાન્સપ્રોસેસિંગઇક્વિપમેન્ટ

866年cd136dba0445a

કલારાજ્ય

ઉદ્યોગનો30વર્ષથીવધુનોઅનુભવ
400થીવધુરાષ્ટ્રીયપેટન્ટ
દસહાઇ-ટેકસહકારીસાહસો
1000年થીવધુઆંતરરાષ્ટ્રીયફર્સ્ટ——ક્લાસપ્રોસેસિંગસાધનો

8 a5baa934ff3610d

ગુણવત્તાખાતરી

ISO 9001:2015અનેCEપ્રમાણપત્રનીગુણવત્તાવ્યવસ્થાપનસિસ્ટમ
અમેઅમારાઉત્પાદનોનીગુણવત્તાઅનેએડજસ્ટરનુંનિરીક્ષણઅનેસંચાલનકરવામાટેશાંઘાઈજિનવેઈઇન્સ્ટોલેશનસર્વિસકંપનીનીસ્થાપનાકરીછે。

b21885927110b25

બજારનીઓળખ

રાજ્યનાસંબંધિતવિભાગોદ્વારાસંખ્યાબંધઉત્પાદનોનેપુરસ્કારઆપવામાંઆવ્યોછે
ઉત્તોદનક્ષેત્રમાંઅગ્રણીધાર
તેનોબજારહિસ્સોદેશઅનેવિદેશમાંસૌથીવધુછે

ભાગીદારો

Partners1
Partners2
Partners3
Partners4
Partners5
Partners6
Partners67
Partners8
Partners9
Partners10
Partners11
Partners12
Partners13
Partners14
Partners15
Partners16
Partners17
Partners18
Partners19
Partners20
logo-21
logo-22
logo-23
logo-24

Baidu
map