page-banner
ΗJ开云平台网站登录入口官网网址wellιδρύθηκετ1997οΑντιπρόεδροςτηςΈνωσηςΠλαστικώνΜηχανημάτωντηςΈνωσηςΒιομηχανίας,εξοπλισμόςδιέλασηςπλαστικών,πλήρησετκατασκευαστώνεξοπλισμούπεριστρεφόμενηςχημικήςίνας。

Μηχανή εξώθησης φ υ λλων και πλακών

 • PVC复合地板皮革挤出机开云体育手机登录入口官网下载

  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

  ΤοδέρμαδαπέδουPVCείναιέναςνέοςτύποςυλικούδαπέδου,τοοποίοχαρακτηρίζεταιαπόαπαλότητα,ελαστικότητα,άνετηαίσθησησταπόδιακαιορισμένηθερμομόνωσηκαιηχομόνωση。Πλούσιαυφήεπιφάνειαςκαικαλύτεροδιακοσμητικόαποτέλεσμααπόάλλακουλουριασμέναυλικά。Ηαντίστασηλεκέδωντηςεπιφάνειαςείναικακή,αλλάηαντοχήστιςγρατσουνιέςείναικαλή。Έχεικαλήεπιπεδότητακαιμπορείναστρωθείαπευθείαςστηνεπίπεδηβάσηχωρίςκόλλα。Χαμηλήαντοχήσεχαλάρωσηκαιευάλωτησεμηχανικέςβλάβες。Δεν εν αι αν εκτικό στα ποτσ γαραΕξαιρετική αντοχ στη φθορ。Σεσύγκρισημεάλλαξύλιναδάπεδα,τοπέτρινοδάπεδοέχειταακόλουθαπλεονεκτήματα。

 • PE特宽土工膜/防水片材挤出生产线

  ΓραμμήεξώθησηςφύλλωνPE Extra-widthγεωμεμβράνης/αδιάβροχο

  Αναφερόμενηστοειδικόαίτηματηςαδιάβροχηςκαιγεωμεμβρανικήςβιομηχανίας,ηJWELLλάνσα开云平台网站登录入口官网网址ρεμιαγραμμήδιέλασηςυψηλήςχωρητικότηταςμεχαμηλήδιάτμηση&κατανάλωσηενέργειας。

 • 双螺杆节能型PET/PLA板材生产线

  Γραμμή φ υ λου pet / pla με διπλ ω - β走到了末路

  ΗJ开云平台网站登录入口官网网址WELLαναπτύσσειτηνπαράλληληγραμμήεξώθησηςδιπλούκοχλίαγιαφύλλο宠物,αυτήηγραμμήείναιεξοπλισμένημεσύστημααπαέρωσηςκαιδενχρειάζεταιμονάδαστεγνώματοςκαικρυστάλλωσης。Ηγραμμήδιέλασηςέχειτιςιδιότητεςχαμηλήςκατανάλωσηςενέργειας,απλήςδιαδικασίαςπαραγωγήςκαιεύκοληςσυντήρησης。

 • PVC透明片材和硬质片材挤出生产线

  ΔιαφανέςφύλλοPVCκαιγραμμήεξώθησηςάκαμπτωνφύλλων

  ΤοδιαφανέςφύλλοPVCέχειπολλάπλεονεκτήματααντοχήςστηφωτιά,υψηλήςποιότητας,χαμηλούκόστους,υψηλήςδιαφάνειας,καλήςεπιφάνειας,χωρίςσημείο,λιγότεροκύμανερού,υψηλήαντοχήσεκρούση,εύκολοστημούχλακλ。π。

 • PVC装饰板材挤出机开云体育手机登录入口官网下载

  Μηχανή εξώθησης φ υ λλων διακόσμησης PVC

  Εφαρμογήπροϊόντος:Γιαδιακόσμησησεξενοδοχείο,εστιατόριο,γραφείο,εσωτερικότοίχοβίλας,κουζίνα,τουαλέτακαιμπορείναχρησιμοποιηθείήεξωτερικήδιακόσμησητοίχων,κελιών,τραπεζομάντιλων,δαπέδωνκλ。π。

 • PP、EVA、EVOH、PS、PE多层片材共挤生产线

  Γραμμήσυν-εξώθησηςπολυστρωματικώνφύλλωνPP、EVA、EVOH、PSκαι体育

  Γιαναανταποκριθείσταυψηλάαιτήματατηςαγοράςγιαπροϊόντα,η上海JWELLαναπτύσσειπρο开云平台网站登录入口官网网址ηγμένητεχνολογίασυμμετρικήςδιανομήςπέντεστρώσεωνκαιασύμμετρηςδιανομήςεπτάστρωμάτων,γεγονόςπουκάνειταφύλλαναέχουνκαλύτερηαπόδοσηφραγμού。

 • PP/PS热成型片材、PP文具片材挤出生产线

  ΦύλλοθερμοδιαμόρφωσηςPP / PS,γραμμήεξώθησηςφύλλωνχαρτικών页

  ΗγραμμήεξώθησηςφύλλωνPP / PSείναιέναείδοςαπλήςκαιτυπικήςμηχανήςμεταξύτωνγραμμώνφύλλωνπουπαρέχονταιαπότηνJWELL,αυτήηγραμμήέ开云平台网站登录入口官网网址χειταπλεονεκτήματατηςυψηλήςχωρητικότητας,τηςκαλήςπλαστικοποίησης,τηςεύκοληςλειτουργίαςκαιτηςσταθερήςλειτουργίας。

 • PP、钙粉环保板材挤出生产线

  ΓραμμήεξώθησηςφύλλουPPκαισκόνηςασβεστίου环保纸

  ΑυτήησειράυιοθετείτηνπιοπρόσφατησχεδίασηJwellβίδ开云平台网站登录入口官网网址ααερισμούPP +碳酸钙καιτησυσκευήελέγχουυπολογιστήPLCκαισυσκευήαυτόματηςανίχνευσηςπάχους,έτσιώστετομηχάνημαναμπορείναμεγιστοποιήσειτοποσοστότου碳酸钙στηνπαραγωγήφύλλωνγιαναμειώσειτοκόστοςτουφύλλουκαιτουφύλλουπουπαράγεταιαποκτήσειτιςκαλέςφυσικέςιδιότητεςκαιπεραιτέρωικανότητεςεπεξεργασίας。

 • PET/PLA单层和多层板材挤出生产线

  ΓραμμήεξώθησηςφύλλωνPET / PLA单层και多层单

  Μηχανήεξώθησηςφύλλων解放军,APET, PETG, CPETμονήςστρώσηςήπολλαπλώνστρωμάτων,είναιμιααπότιςπιοπροηγμένεςγραμμέςπαραγωγήςμεωριμασμένητεχνολογίακαισταθερότηταστηνΚίνα。Σεσύγκρισημεάλλοεξοπλισμόίδιουείδους,είναιπάνωαπό30%υψηλότερησεσυνολικήαπόδοση。

 • PVC防水板材挤出生产线

  λαση ζ φ υ ω

  ΤοαδιάβροχοπεριελιγμένουλικόPVCείναιέναπολυμερέςπεριελιγμένουλικόπουσχηματίζεταιμεσυνδυασμότουπλαστικούστρώματοςPVCδιπλήςόψηςμετομεσαίοσκληρυντικόπολυεστέραμέσωμιαςειδικήςδιαδικασίαςεπίστρωσηςδιέλασης。ΟσυνδυασμόςπλαστικούστρώματοςPVCμεπροηγμένηφόρμουλακαιύφασμααπόπολυεστερικέςίνεςμεδιχτυωτήδομήκάνειτοπηνίοναέχειεξαιρετικήσταθερότηταδιαστάσεωνκαιχαμηλόσυντελεστήθερμικήςδιαστολής。Βελτιώστετημακροπρόθεσμηαπόδοσητωντυλιγμένωνυλικώνπουεκτίθενταιάμεσαστοφυσικόπεριβάλλον。Μέθοδοςκατασκευής:συγκόλλησημεζεστόαέραγιαναεξασφαλιστείηεπίδρασητηςσυγκόλλησης。

 • TPO+PP泡沫复合板材生产线

  Γραμμήπαραγωγήςσύνθετωνφύλλωναφρού传真照片+ PP

  Ηκύριαμηχανήμιαςπλαστικήςμηχανήςδιέλασηςείναιέναςεξωθητής,οοποίοςαποτελείταιαπόένασύστημαεξώθησης,ένασύστημαμετάδοσηςκαιένασύστημαθέρμανσηςκαιψύξης。

 • PC PMMA光学板材挤出生产线

  Γραμμή εξώθησης οπτικών φ υ λλων PC pmma

  ΓραμμήεξώθησηςοπτικώνφύλλωνPC / PMMAΓιαναανταποκριθείστιςαπαιτήσειςτηςαγοράς,ηJWELLπρομηθ开云平台网站登录入口官网网址εύειτονπελάτηΓραμμέςεξώθησηςοπτικώνφύλλωνPC PMMAμεπροηγμένητεχνολογία,οιβίδεςείναιειδικάσχεδιασμένεςσύμφωναμετιςρεολογικέςιδιότητεςτηςπρώτηςύλης,τοακριβέςσύστημααντλίαςτήξηςκαιτοκαλούπιt .πουκάνειτοτήγμαεξώθησηςναείναιομοιόμορφοκαισταθερόκαιτοφύλλοέχειεξαιρετικήοπτικήαπόδοση。

1 2 3. 4 Επόμενο> >> Σελίδα 1 / 4
Baidu
map