page-banner
ΗJ开云平台网站登录入口官网网址wellιδρύθηκετ1997οΑντιπρόεδροςτηςΈνωσηςΠλαστικώνΜηχανημάτωντηςΈνωσηςΒιομηχανίας,εξοπλισμόςδιέλασηςπλαστικών,πλήρησετκατασκευαστώνεξοπλισμούπεριστρεφόμενηςχημικήςίνας。

Μηχανή εξώθησης φιλμ χ υ τ σης

 • TPU高低温/高弹性薄膜共挤生产线

  Γραμμήσυνεξώθησηςμεμβράνηςυψηλής——χαμηλήςθερμοκρασίαςTPU

  Ταπροϊόνταχρησιμοποιούνταιευρέωςσεαδιάβροχεςταινίες,παπούτσια,ρούχα,τσάντες,χαρτικά,αθλητικάείδηκαιούτωκαθεξής。

 • PP/PE/EVOH/PA/PLA多层涂膜挤出生产线

  PP / PE / EVOH / PA / PLAΠολυστρωματικήγραμμήεξώθησηςφιλμεπίστρωσης

  Εύροςεφαρμογής:Σύνθεσηχαρτιού-πλαστικού,Σύνθεσηαλουμινίου-πλαστικού,ένωσηπλαστικού-πλαστικού,Σύνθεσηχαρτιού-πλαστικούαλουμινίου。

 • 单层或多层镀膜挤出生产线

  Γραμμήεξώθησηςφιλμμονήςστρώσηςήπολυστρωματικήςεπίστρωσης

  Εύροςεφαρμογής:Σύνθεσηχαρτιού-πλαστικού,Σύνθεσηαλουμινίου-πλαστικού,ένωσηπλαστικού-πλαστικού,Σύνθεσηχαρτιού-πλαστικούαλουμινίου。

 • PE透气膜挤出机开云体育手机登录入口官网下载

  Μηχανή εξώθησης αναπν ο ζ φιλμ PE

  ΗαναπνεύσιμημεμβράνηPEχρησιμοποιείπλαστικούςκόκκουςδιαπερατούςαπ体育ωόςπρώτηύληκαιχρησιμοποιείμέθοδοχύτευσηςεξώθησηςγιατηντήξη-εξώθησητωντροποποιημένωναπόPEδιαπερατώναπόαέραπλαστικώνκόκκωνπουπεριέχουνανόργανοπληρωτικόμέσωμιαςεπίπεδηςμήτραςκαιοκύλινδροςτεντώνεταιμευψηλόρυθμόγιαναπαράγουνμιαμικροπορώδημεμβράνηυπονανομέτρων。

 • 单层或多层铸膜挤出生产线

  Γραμμήεξώθησηςμεμβράνηςμονήςστρώσηςήπολλαπλώνστρώσεων

  ΤοφιλμχύτευσηςCPPείναιέναφιλμπολυπροπυλενίου(PP)πουπαράγεταιμεδιαδικασίαεξώθησηςχύτευσηςταινίας。ΤοφιλμCPPέχειταχαρακτηριστικάτηςκαλήςδιαφάνειας,τηςυψηλήςγυαλάδας,τηςκαλήςακαμψίας,τηςκαλήςαντοχήςστηνυγρασία,τηςεξαιρετικήςαντοχήςστηθερμότητακαιτηςεύκοληςθερμικήςσφράγισης。

 • POE/EVA太阳能薄膜挤出机开云体育手机登录入口官网下载

  Μηχανή εξώθησης ηλιακών φιλμ poe / eva

  ΤοφιλμEVA /坡χρησιμοποιείταισεηλιακόφωτοβολταϊκόσταθμόπαραγωγήςηλεκτρικήςενέργειας,τοίχουςαπόγυαλίυαλοπετάσματος,γυαλίαυτοκινήτων,λειτουργικήμεμβράνη,φιλμσυσκευασίας,κόλλαθερμήςτήξηςκαιάλλεςβιομηχανίες。

 • PVC医用薄膜挤出机开云体育手机登录入口官网下载

  Μηχανή εξώθησης ιατρικών φιλμ PVC

  ΤοιατρικόφιλμPVCχρησιμοποιείταιευρέως:τοιατρικόυλικόPVCείναιέναπολυμερέςσυμβατόμετοαίμα。ΣτηνπρακτικήεφαρμογήπολυμερούςυλικούPVCγιαιατρικούςσκοπούς,πολλέςσυσκευέςπρέπειναέρχονταισεεπαφήμετοαίμα,όπως:διάφοροιτύποισυστήματοςεξωσωματικήςκυκλοφορίας,σύστημαεπεμβατικήςθεραπείαςκλ。π。

  Ταπροϊόνταπουχρησιμοποιούνταιείνα:ιιατρικέςσακούλεςέγχυσης,σακούλεςυγρώναπορριμμάτων,σακούλεςαιμοκάθαρσης(παράθυρο),αναπνευστικέςμάσκεςκλ。π。

 • 拉伸膜挤出生产线

  Γραμμή εξώθησης ελασ ικο

  Ηγραμμήπαραγωγήςτεντωμένωνταινιώνχρησιμοποιείταικυρίωςγιαηλεκτρικόφιλμλιθίου体育。Διαπνέον φιλμ pp, pe。ΒιομηχανικήσυσκευασίαθερμοσυρρικνώμενηςPP、PE、PET、PS。

 • TPU隐形车服生产线

  Γραμμή παρ γω

  ΤοαόρατοφιλμTPUείναιέναςνέοςτύποςφιλμπροστασίαςπεριβάλλοντοςυψηλήςαπόδοσης,τοοποίοχρησιμοποιείταιευρέωςστηβιομηχανίασυντήρησηςδιακόσμησηςαυτοκινήτων。Είναιμιακοινήονομασίαδιαφανούςπροστατευτικήςμεμβράνηςβαφής。Έχει ισχυρ σκληρό ητα。Μετάτηντοποθέτηση,μπορείναμονώσειτηνεπιφάνειαβαφήςτουαυτοκινήτουαπότοναέρακαιέχειυψηλήφωτεινότηταγιαμεγάλοχρονικόδιάστημα。Μετάαπόμεταγενέστερηεπεξεργασία,ημεμβράνηεπίστρωσηςαυτοκινήτουέχειαπόδοσηαυτοεπούλωσηςγρατσουνιώνκαιμπορείναπροστατεύσειτηνεπιφάνειατουχρώματοςγιαμεγάλοχρονικόδιάστημα。

 • TPU铸造复合膜挤出机开云体育手机登录入口官网下载

  Μηχανή εξώθησης σ υ ου φιλμ TPU铸造

  ΤοσύνθετούφασμαTPUείναιέναείδοςσύνθετουυλικούπουσχηματίζεταιαπόσύνθετοφιλμTPUσεδιάφοραυφάσματα。Σεσυνδυασμόμεταχαρακτηριστικάτωνδύοδιαφορετικώνυλικών,προκύπτειένανέούφασμα,τοοποίομπορείναχρησιμοποιηθείσεδιάφοραδιαδικτυακάσύνθεταυλικάόπωςυλικάένδυσηςκαιυπόδησης,αθλητικάόργαναγυμναστικής,φουσκωτάπαιχνίδιακλ。π。

 • TPU膜/热熔膜挤出机开云体育手机登录入口官网下载

  Μηχανή εξώθησης φιλμ TPU/热熔膜

  ΤουλικόTPUείναιθερμοπλαστικήπολυουρεθάνη,ηοποίαμπορείναχωριστείσεπολυεστέρακαιπολυαιθέρα。ΤοφιλμTPUέχειεξαιρετικάχαρακτηριστικάυψηλήςτάσης,υψηλήςελαστικότητας,υψηλήςαντοχήςστηφθοράκαιαντοχήςστηγήρανσηκαιέχειταεξαιρετικάχαρακτηριστικάπροστασίαςτουπεριβάλλοντος,μητοξικό,ανθεκτικόστοωίδιοκαιαντιβακτηριδιακό,βιοσυμβατότητακλ。π。

Baidu
map