Занас

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory05

Производствена база浙江海宁

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory04

Производствена база Чангжу Лиян

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory03

Производствена база浙江舟山

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory02

Производствена база江苏太仓

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory01

Производствена база, Шанхай

开云平台网站登录入口官网网址Jwell _ основана през 1997;,вицепрезидентнаКитайскатаасоциациязапроизводствонапластмасовимашини,оборудванезаекструдираненапластмаси,комплектизапредененахимическивлакнаотпроизводителинаоборудване,ПроизводственитебазинакомпаниятаJwellобхващатокол700 000ковад开云平台网站登录入口官网网址ратниметраисесъстоятот7части,коитосаразположенвквартал嘉定наШанхай,къдетосенамираглавниятофиснакомпанията,海宁在舟山市инапровинция浙江、太仓市и溧阳市напровинция江苏、佛山市на провинция Гуандун * Тайланд。,компаниятаим26парофесионалникомпанииидеветголеми——мащабнизаводизапреработканазлатоитриинсталациизатермичнаобработказаазотиран,есгодишнапродукцияот3000 +(комплекта)комплектависококачествениекструдиращилиниизапластмасаидругипълникомплектиоборудван,емаркетингвповечеот120страниирегиони。

开云平台网站登录入口官网网址Jwellразполагасвисококачественекипзанаучноизследователскаиразвойнадейностиопитенекипотмеханичнииелектрическиинженерипопусканевексплоатация,кактоиусъвършенстванабазазаобработкаиработилницазастандартносглобяване。

Предприемаческидух:упоритаработа,постоянствоииновации

Корпоративнамисия:
Придържайтесекъмупоритатаработаииновациите,фокусирайтесевърхуизживяванетонаклиентите。
Изградетеинтелигентнаглобалнаеков——еригаотекструзионнооборудване。

7

Производственабаза

26

Компанията, която го притежава

120 +Държав。и

Бизнеспокритие

3000 +

Годишнапродукция

3000

Служител на фирма

Техническаздравина

ed8ec0f7251e64b0

研发екип

Компанията има повече 3000 служители
Повече 480 технически ръководители
Инженеризанаучноизследователскаиразвойнадейност,над300души
研发екипът има богат опит * високо качество

a7f59f3d17faaeb9

Капацитет за обработка

Девет големи металообработващи предприятия
Три азотни инсталации за термична обработка
1000 +Международноусъвършенстванооборудванезаобработка

866年cd136dba0445a

Състояние на техниката

Повече о з з з години опит з индустрията
Над 400 национални патента
Десет високотехнологични кооперативни предприятия
1000年Повечеотмеждународнопървокласнооборудванезаобработка

8 a5baa934ff3610d

Осигуряване на качество

СистемазауправлениенакачествотонаISO 9001:2015公元исертифициране
Създадохме上海经纬安装服务公司,заданаблюдавамеиуправлявамекачествотоиНастройчикътнанашитепродукти

b21885927110b25

Пазарнопризнание

Редицапродуктисанаградениотсъответнитеведомстванадържавата
Водещият ръб, областта на екструдирането
Пазарниятмудялесреднай——високитеунасивчужбина

Партньори

Partners1
Partners2
Partners3
Partners4
Partners5
Partners6
Partners67
Partners8
Partners9
Partners10
Partners11
Partners12
Partners13
Partners14
Partners15
Partners16
Partners17
Partners18
Partners19
Partners20
logo-21
logo-22
logo-23
logo-24

Baidu
map